เลือด

โรคเกี่ยวกับเลือดที่ส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่

เลือดเป็นของเหลวที่สำคัญในร่างกายของเรา มีหน้าที่ในการลำเลียงออกซิเจน สารอาหาร และของเสียไปทั่วร่างกาย โรคเกี่ยวกับเลือดเป็นภาวะที่ส่งผลต่อการทำงานของเลือดหรือเซลล์เม็ดเลือด ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการต่างๆ ได้ตั้งแต่ภาวะโลหิตจางไปจนถึงภาวะเลือดแข็งตัวผิดปกติ ภาวะเหล่านี้สร้างความลำบากในการดำเนินชีวิต จะดูคลิปโป๊ก็ไม่สะดวก จะทำงานก็ไม่เต็มที่